اطلاعات تماس شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

شماره تماس های عمومی

خط ویژه : 021-42878
خط معمولی : 021-88723337
فکس : 021-88716117
ایمیل : info@itc-co.com
تلفن : 021-88104764
فکس : 021-88727228
ایمیل : Fanancial@itc-co.com
تلفن : 021-88724218
فکس : 021-88724216
ایمیل : NormalSales@itc-co.com
تلفن : 021-88557055
ایمیل : info@itc-co.com - export@itc-co.com
تلفن : 024-33790607
ایمیل : r.lotfi@iran-transfo.com
تلفن : 021-88724570
فکس : 021-88716117
ایمیل : m.roohi@iran-transfo.com
تلفن : 024-33790527
فکس : 024-33791297
ایمیل : a.arteli@iran-transfo.com
تلفن : 021-88723337
فکس : 021-88716117
ایمیل : info@itc-co.com
تلفن : 024-33790782
فکس : 024-33791297
ایمیل : m.adiban@iran-transfo.com
تلفن : 021-88104766
ایمیل : info@itc-co.com
تلفن : 021-88724923
ایمیل : momeni@iran-transfo.com
تلفن : 021-88557255
ایمیل : info@itc-co.com
تلفن : 021-88104788
ایمیل : it@itc-co.com

آدرس پستی

تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سوم – پلاك ۲۳ – شركت بازرگانی ایران ترانسفو
صندوق پستی : 1185-14345


فرم تماس با ما

برای تماس با ما اعلام درخواست و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از فرم زیر می توانید استفاده نمایید.