تابلوهاي فشار ضعيف

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • Up to 690 V – 6300A
  • تابلوهاي فشار ضعيف توزيع
  • تابلوهاي كنترلي
  • بانك­هاي خازني
  • تابلوهاي AVR

...

ایمیل : sale@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021