مقره‌های ولتاژ پایین

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • مقره­های چرخی

(ANSI C29.3)

  • مقره­های مهاری

(ANSI C29.4)

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com