مقره‌های سوزنی

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • مقره سوزنی 11 کیلو ولت
  • مقره سوزنی 20 کیلو ولت

(فاصله خزشی: 385 ، 432  و 480 میلیمتر)

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com