مقره‌های فیوز کات اوت

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • مقره فیوز کات اوت 11کیلو ولت
  • مقره فیوز کات اوت 24کیلو ولت

(فاصله خزشی: 340 و 380 میلیمتر)

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com