ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی (P,PX)
  • ترانسفورماتورهای جریان اندازه­‌گیری
  • ترانسفورماتورهای جریان چند هسته­‌ای

ترانسفورماتورهای جریان با ثانویه چند ترمینال

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com