کلید تنظیم ولتاژ

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

ولتاژ : 24 و 36 کیلوولت

تعداد پله : 3 و 5

جریان : 30 و 63 آمپر

طول پایه : L70 و L100

استاندارد : IEC 60214-1

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com