جعبه تقسیم C.T

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

تعداد ترمینالها: حداکثر 12

درجه حفاظت:   IP65

جنس بدنه جعبه تقسیم: آلومینیوم LM24

جنس ترمینالها: پلی آمید 6.6

رنگ آمیزی الکترواستاتیک مطابق با ITQ-MP03-01

تست فشار روغن ترانسفورماتور: فشار 1 بار، مدت 30 دقیقه، دمای 90 درجه سانتی گراد

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com