شیر پروانه‌ای نوع ويفري

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

تست کامل از نظر آب بندی و نشت

ثابت کردن شیر به فلنج ترانسفورماتور با 8 پیچ و مهره ویژه

نشان دادن موقعیت ديسك (باز/بسته)

محافظت کامل در برابر خوردگی 

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com