سیم‌های بافته شده CTC

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

تمامی مشخصات طبق استاندارد IEC 60317 کنترل می­شوند و آزمایشها بر مبنای استاندارد IEC 60851 انجام می­گیرد.

کابل­های بافته شده روی قرقره­های چوبی به صورت یکنواخت پیچیده شده و با بسته­بندی مناسب تحویل داده می­شود.

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com