رادیاتورها

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

...

  • تولید انواع رادیاتور ترانسفورماتور بر اساس مشخصات موجود و یا درخواست مشتری
  • تست رادیاتور جوشکاری شده تحت فشار 2bar برای اطمینان از عدم وجود نشتی
  • استفاده از شن پاشی دستی برای زیر سازی سطح، قبل از نقاشی
  • تسمه کشی رادیاتورها و قرار دادن آنها روی پالت یا در جعبه چوبی 

...

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

ایمیل :info@itc-co.com