ترانسفورماتورهای ویژه (سفارشی) خشک رزینی

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

این ترانسفورماتورها برای مصارف خاص و طبق سفارش مشتری قابل طراحی و تولید می‌باشند. با توجه به کاربرد خاص این محصول، طراحی و تولید آن از پیچیدگی خاصی برخوردار است. 

  • ردیف ولتاژ تا36 کیلوولت
  • توان ترانسفورماتور تا 5000 کیلوولت آمپر
  • ایستگاه‌های یکسوساز
  • پست‌های صنعتی
  • پست‌های جریان مستقیم
ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021