ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت به عنوان اصلی‌ترین محصول گروه ایران ترانسفو، با تکیه بر نیروی انسانی مجرب و با بهره‌گیری از فناوری زیمنس آلمان در راستای بکارگیری در بخش‌های مختلف شبکه برق طراحی و تولید می‌شود. این ترانسفورماتورها را با مشخصات درخواستی مشتری طراحی می‌گردند.