ترانسفورماتورهای خشک رزینی

ایران ترانسفو، تولید کننده ترانسفورماتورهای خشک رزینی تا ظرفیت 5 مگاولت آمپر و ردیف ولتاژ 36 کیلوولت می‌باشد. ترانسفورماتورهاى خشک رزینى در محفظه‌ى فلزى با سطوح حفاظتى مختلف و یا در صورت لزوم به صورت باز (بدون محفظه) عرضه مى‌شوند. امکان تولید ترانسفورماتورهاى خشک رزینى با فن و سیستم کنترلى، جهت افزایش ظرفیت اسمى (kVA) ترانسفورماتور وجود دارد.