ترانسفورماتورهای ویژه

شرکت ایران ترانسفو، طیف گسترده ای از ترانسفورماتورهای ویژه را تولید می‌­کند. این ترانسفورماتورها مطابق با آخرین استاندارد IEC و یا دیگر استانداردهای مورد نظر مشتری طراحی، تولید و تست می‌­شوند.

انواع ترانسفورماتورهای ویژه: 

 • ترانسفورماتورهای توزیع با کلید تبدیل ولتاژ On-load
 • ترانسفورماتورهای مخصوص نیروگاه‌های خورشیدی
 • ترانسفورماتورهای مخصوص نیروگاه‌های بادی
 • ترانسفورماتورهای یکسوساز (Rectifier)
 • ترانسفورماتورهای تبدیل (Converter)
 • ترانسفورماتورهای راه‌اندازی (Starting)
 • اتوترانسفورماتور
 • ترانسفورماتورهای کوره
 • ترانسفورماتورهای زمین
 • ترانسفورماتورهای زمین و کمکی (Compact)
 • ترانسفورماتورهای چند ولتاژ (Multi Voltage)
 • ترانسفورماتورهای ولتاژ دوگانه (Dual Voltage)
 • ترانسفورماتورهای پدمانتد (Pad Mounted)