تعمیر ترانسفورماتور

تعمیر ترانسفورماتور

انجام تعمیرات کلی و جزئی ترانسفورماتور

شرکت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو با بهره گيري از امکانات کارگاهی و آزمايشگاهی خود و کارخانجات گروه ايران ترانسفو که شامل:

 • فضای کافی و مناسب با جرثقيل سقفی
 • دستگاه هاي بوبين پيچی و پرس بوبين 
 • کوره خلاء خشک کن اکتيوپارت
 • ابزار آلات ويژه 
 • آزمايشگاه فشار قوي براي تستهاي کارخانه اي کامل تا رديف ولتاژ 420KV و توان تا 315MVA 
 • آزمايشگاه مجهز تستهاي روغن ترانسفورماتور 
 • نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فـروش در سطـح کشـور و با استفـاده از پرسنل متخصـص و با تجـربه 

مطابـق با استانداردهـاي بين المللی آماده انجام تعميرات جزئیو کلی ترانسفورماتورهای توليد داخل و خارجي می باشد. اين سرويس پس از انجام بررسی هایکارشناسی ، ‌در محل کارگاه تعميرات اين شرکت و يا کارخانجات توليد کننده ترانسفورماتور گروه ايران ترانسفو و يا نمايندگی های مجاز و در صورت امکان در محل نصب ترانسفورماتور در سايت قابل اجراء خواهد بود که در پايان، ترانسفورماتور با انجام تست هاي لازم منطبق بر استاندارد IEC و ارائه گواهی تحويل­ می گردد.  
                            
ازجمـله تعميـرات قابل انجام مي تــوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رفـع نشتـی
 • تعميــر يا تعـويض قطعـات و تجهيـزات ترانسفورماتور
 • تعميــر يا تعويض کليد تنظيم ولتاژ 
 • تعميــر يا ‌تعويض بوبين هاي فشار ضعيف و قوی
 • تعويض هسته 
 • برقراري اتصالات قطع شده داخلي اکتيوپارت