هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق

سطح برگزاری :

تاریخ شروع : 13 آبان

تاریخ پایان : 16 آبان

وضعیت :

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

جانمایی غرفه : 934 سالن خلیج فارس

گروه صنعتی ایران ترانسفو در هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق شرکت کرد.

این نمایشگاه طی روزهای 13 الی 16 آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و با حضور شرکت ایران ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های برق برگزار شد و در پایان غرفه ایران ترانسفو به عنوان غرفه نخست اتخاب شد.

ایران ترانسفو با دو غرفه داخلی و فضای باز در نمایشگاه حضور یافت که در غرفه خارجی شرکت های خدمات پس از فروش ایران ترانسفو و توسعه پست های ایران ترانسفو به ارائه محصوصلات و خدمات خود پرداختند.

در این نمایشگاه ترانسفورماتور آلومینیومی ایران ترانسفو برای اولین بار رونمایی شد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق