هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و آب و فاضلاب تبریز

سطح برگزاری : نمايشگاه بين المللي

تاریخ شروع : پنجشنبه 14 / 05 / 1395 ( 04 / 08 / 2016)

تاریخ پایان : يكشنبه 17 / 05 / 1395 ( 07 / 08 / 2016)

وضعیت : برگزار شده

مکان : نمایشگاه بین المللی تبریز

جانمایی غرفه : سالن امیرکبیر

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و آب و فاضلاب تبریز