بیست و یکمین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران

سطح برگزاری : نمايشگاه بين المللي

تاریخ شروع : برگزار شده

تاریخ پایان : برگزار شده

وضعیت : برگزار شده

مکان : برگزار شده

جانمایی غرفه : برگزار شده

بیست و یکمین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران