درحال بارگذاری ...

چشم انداز و اهداف

چشم انداز شرکت

تبدیل شدن به یكی از سازمان‌های متعالی و سرآمد در سطح منطقه در حوزه مهندسی فروش ، خرید کالا  و ارائه خدمات به مشتریان در صنعت برق و در راستای چشم انداز گروه ایران ترانسفو .

 

اهداف

  • افزایش فروش و سهم بازار داخلی و خارجی شرکت ایران ترانسفو 
  • تمركز سیاست گذاری فروش محصولات یكسان در شركت های وابسته

  • كسب رضایت بیشترمشتریان با تسریع و تسهیل رویه فروش برای ایشان

  • تامین تقاضای بازار داخل کشور بر اساس میزان تقاضا در حوزه محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته

  • افزایش و ارتقاء كیفیت عمومی محصولات با اخذ بازخورد از بازار

  • شناسایی ظرفیت‌ها و تقاضاهای بازار برای ارائه محصولات جدید

  • ایجاد رویه فروش الكترونیك و ایجاد بسترسازی‌های آن در شركت‌های وابسته

  • تسهیل جریان نقدیندگی در شركت‌های وابسته

  • شناسایی فرصت‌های صادرات و برنامه‌ریزی در راستای كسب سهم بیشتر از بازارهای هدف