درحال بارگذاری ...

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی (PPX) ترانسفورماتورهای جریان اندازه­‌گیری ترانسفورماتورهای جریان چند هسته­‌ای ترانسفورماتورهای جریان با ثانویه چند ترمینال
  • ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی (P,PX)
  • ترانسفورماتورهای جریان اندازه­‌گیری
  • ترانسفورماتورهای جریان چند هسته­‌ای

ترانسفورماتورهای جریان با ثانویه چند ترمینال

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی
نام *
آدرس ایمیل *
پیام شما *

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

خدمات