درحال بارگذاری ...

سیم‌های بافته شده CTC

سیم‌های بافته شده CTC

تمامی مشخصات طبق استاندارد IEC 60317 کنترل می­شوند و آزمایشها بر مبنای استاندارد IEC 60851 انجام می­گیرد کابل­های بافته شده روی قرقره­های چوبی به صورت یکنواخت پیچیده شده و با بسته­بندی مناسب تحویل داده می­شود
تمامی مشخصات طبق استاندارد IEC 60317 کنترل می­شوند و آزمایشها بر مبنای استاندارد IEC 60851 انجام می­گیرد.

کابل­های بافته شده روی قرقره­های چوبی به صورت یکنواخت پیچیده شده و با بسته­بندی مناسب تحویل داده می­شود.

سیم‌های بافته شده CTC
نام *
آدرس ایمیل *
پیام شما *

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

خدمات