اطلاعات تماس شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

آدرس پستی

  •   تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سوم (شـهیـد امـیر جـهانبخش) – پلاك ۲۳ – شـركت بـازرگـانی ایـران تـرانـسـفـو
  •   office@itc-co.com ایمیل
  •   1433633731 کد پستی
  •   14345-1185 صندوق پستی
  •   021-خط ویژه 42878
  •   021-خط معمولی 88723337
  •   021-فکس 88104761
فرم تماس با ما
مدیرعامل
تلفن
021-88724902
ایمیل
a.kamali@itc-co.com
واحد ارتباط با مشتریان
تلفن
200 داخلی 42878-021
ایمیل
crm@itc-co.com
فروش ترانسفورماتورهای نرمال
تلفن
021-88724218
فکس
021-88724216
ایمیل
NormalSales@itc-co.com
فروش ترانسفورماتورهای ویژه و پست
تلفن
021-88724570
فکس
ایمیل
office@itc-co.com
صادرات
تلفن
021-88557055
فکس
ایمیل
office@itc-co.com
واحد مالی
تلفن
021-88104764
فکس
021-88727228
ایمیل
Fanancial@itc-co.com
دبیرخانه
تلفن
162 داخلی 42878-021
ایمیل
office@itc-co.com